دانلود فیلم 2023 Consecration

گریس، یک چشم پزشک جوان، پس از خودکشی برادر کشیشش به صومعه ای دورافتاده در اسکاتلند احضار می شود. گریس که به روایت کلیسا بی اعتماد است، با کمک یک کشیش واتیکانی، پدر رومرو، تلاش می کند تا بفهمد واقعا چه اتفاقی افتاده است. همانطور که او صومعه های صومعه و صخره های وحشی اطراف و سواحل بادگیر را کاوش می کند، نه تنها قتل و توهین به مقدسات را کشف می کند، بلکه یک حقیقت نگران کننده در مورد گذشته خود را کشف می کند که آسیب های طولانی مدت مدفون را به سطح می آورد.