دانلود فیلم Romulus & Remus: The First King 2019

سزار یکی از شهرهای لاتین دستور داد فرزندان خواهرزاده‌اش رمولوس و رموس را به رودخانه تیبر بیندازند. چون می ترسد وقتی این دو بزرگ شدند او را از تخت پایین بیاورند.

دانلود فیلم Remulus and Remus: The First King ساخته وسکو مووی

فیلم Remolus and Remus: The First King محصول 2019 کشور در ژانر می باشد. Remulus and Remus: The First King به کارگردانی Matteo Rovere با تماشا الساندرو Borghi، Alessio Lapice و Fabrizio Rongione ساخته شده است. رومولوس و رموس برادران چوپان 18 ساله ای هستند که با آرامش در نزدیکی رودخانه تیبر زندگی می کنند. رموس که متقاعد شده بزرگتر از اراده خدایان است، معتقد است که قرار است پادشاه شهری شود که با برادرش پیدا خواهد کرد. اما سرنوشت غم انگیز آنها از قبل نوشته شده است. این سفر باورنکردنی دو برادر را به ایجاد یکی از بزرگترین امپراتوری هایی که جهان تا به حال دیده است هدایت می کند.