دانلود فیلم Death in Texas 2020 با زیرنویس فارسی پیوست شده

بیلی واکر تازه از زندان به ال پاسو باز می گردد و متوجه می شود که مادرش بر اثر نارسایی کبد در حال مرگ است اما در لیست پیوند قرار دارد. با این حال، Fringe گزینه های تیره تر دیگری را ارائه می دهد.
بیلی واکر که از زندان آزاد می شود، به خانه در ال پاسو می آید و متوجه می شود که مادرش به دلیل نارسایی کبدی در حال مرگ است اما در لیست پیوند قرار دارد. با این حال، گزینه های تیره تر دیگری در امتداد مرز وجود دارد. کارتل خوارز به زودی متوجه می شود، و اوج خشونت برای همه درگیر رستگاری یا لعنت است.