دانلود فیلم Faces of Anne 2022 با زیرنویس فارسی پیوست

داستان در مورد زنی است که حافظه خود را از دست داده است که با چالش بقا در جزیره ای مرموز روبرو می شود.
یک فیلم مفهومی بالا که در آن چهره قهرمان هر دو دقیقه یکبار تغییر می کند. آنه به تنهایی در جزیره ای مرموز از خواب بیدار می شود. بدون هیچ خاطره ای از اینکه او کیست یا چگونه به آنجا رسیده است، باید به سرعت بفهمد که چگونه زنده بماند و از مخمصه فعلی خود فرار کند.